Verplaatsing A.L.V. van 4 naar 25 oktober

Beste leden, We hebben iets meer tijd nodig voor de voorbereiding van de A.L.V. daarom schuiven we hem 3 weken op van 4 oktober naar 25 oktober van 20:00 tot 21:30 in de Apollohal.   Agenda: 1.Opening 2. Ingekomen stukken 3. Benoeming nieuwe bestuursleden 4. Jaarverslag 2018-2019 5. Verslag kascommissie 6. Goedkeuring begroting 2019-2020 7.…